Frågor och svar – Fjärrvärme

Fjärrvärme

Alla frågor och svar samlade på ett ställe

Här kan du läsa svaren på många av de vanligaste frågorna inom fjärrvärme som vi får av våra kunder.

FAQ

 • Hur blir man ansluten till fjärrvärme?
 • Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer. Du kan även ringa vår kundservice. Har du möjlighet så rekommenderar vi att byta till fjärrvärme, då det oftast är det mest prisvärda uppvärmningsalternativet. Fjärrvärme kan endast anslutas till vattenburna system.

 • Vilken skötsel kräver fjärrvärmen av mig?
 • I princip ingen alls, men du ska se till ditt eget värmesystem, exempelvis att det finns vatten i expansionskärlen och lufta elementen. Du får jämn och behaglig värme i huset, alltid gott om varmvatten och du behöver inte beställa bränsle eller sotning.

 • Vad är fjärrvärme?
 • Fjärrvärme kallas det när hett vatten produceras i en central anläggning och distribueras i rör i ett lokalt energisystem för att värma upp bostäder, skolor och andra lokaler. Vattnet har alltså värmts upp en bit bort från huset, därför kallas det fjärrvärme.

  Fjärrvärme är ett bekvämt och pålitligt alternativ för uppvärmning med låg miljöpåverkan. Värmen görs i stora anläggningar med bra rening av röken. Fjärrvärmen är också reurssnål eftersom det går att använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från trakten från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier.

  Fjärrvärme är en enkel, trygg och bekväm värmekälla. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Förutom bostäder, skolor, sjukhus och andra lokaler värmer en del kommuner badhus och simbassänger, men även fotbollsplaner, trottoarer och cykelvägar under vintern för att hålla dem isfria.

 • Vad är en värmeväxlare och hur fungerar den?
 • Värmeväxlaren är hjärtat i fjärrvärmecentralen. Den överför värme från ett system till ett annat utan att vattnet i de båda systemen blandas med varandra. Varmvattnet i duschen till exempel värms upp av vattnet i fjärrvärmesystemet.

 • Hur går det till?
 • 1. I fjärrvärmeverket kokas vatten med biobränsle. Bränslet omvandlas till värmeenergi som hettar upp fjärrvärmevattnet.

  2. Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet som består av ett välisolerat rörsystem som är nedgrävt i marken.

  3. Vattnet når sedan kundens fjärrvärmecentral. I centralen finns två värmeväxlare. I den ena överförs värmen till fastighetens värmesystem, elementen, som ingår i ett slutet system där vattnet pumpas runt och värms upp kontinuerligt. I den andra värms husets kranvatten upp. Färskvatten från vattenverket leds genom växlaren, värms upp, används och spolas ut i avloppet. Det avkylda vattnet – ju kallare desto bättre effekt – leds tillbaka till verket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. Och igen, och igen…

 • Är fjärrvärme bra för miljön?
 • Varje år använder vi i världen trettio procent mer resurser än planeten har att ge. Tack vare utbyggd fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från avfallsförbränning och industrier. Genom detta hushållar vi med våra gemensamma resurser och slipper låna av kommande generationer.

  All uppvärmning påverkar miljön men tack vare att fjärrvärmen görs i stora anläggningar med effektiv rening, som förser hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om var och en hade haft egen uppvärmning.

 • Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?
 • Ja, det är en av fördelarna med att ha fjärrvärme. Hela familjen kan ta varsitt bad utan att det tar slut. Men ur energisynpunkt är det förstås bättre att ta en dusch och spara på varmvattnet. I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

 • Hur ekonomiskt är fjärrvärme?
 • Kan jag påverka min fjärrvärmefaktura?
 • Du kan påverka din fjärrvärmefaktura på många sätt. Genom att minska din energianvändning minskar du också din energikostnad. Här följer några tips i vardagen för ett mer energisnålt hushållande:

  Spara varmvatten genom att duscha istället för att bada.
  Sänk värmen på elementen i ditt hem när du ska åka bort en längre tid.
  Möblera smart genom att inte täcka element, luften behöver cirkulera för att värma ditt hem.
  Tänk på att varje grad över 18 grader i inomhus, ökar din uppvärmningskostnad med minst 5 %.

 • Kan jag få ROT-avdrag för installationen?
 • Ditt hus måste vara äldre än 5 år för att vara berättigad ROT-avdrag. För att vi ska dra av ROT-avdraget på fakturan måste du ta reda på om du är berättigad reduktion och därefter meddela oss. Vi gör avdraget direkt på fakturan.

  Det är bra om du meddelar oss redan i samband med att med du lämnar intresseanmälan om du är intresserad av ROT-avdrag, eller senast ihop med att avtalet skrivs på.

 • Är det inte stora förluster i fjärrvärmeledningarna?
 • Nej, endast cirka 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushåller mycket bättre med energi och naturresurser.

 • Är fjärrvärmesystemet säkert?
 • Ja, mycket. Fjärrvärme är en enkel teknik, därför går den sällan sönder. Ett eventuellt läckage i vårt system är helt ofarligt för miljön och påverkar sällan dig som kund eftersom du kan få värme från en annan del av nätet.

 • Hur varmt är vattnet i rören?
 • Vattentemperatur och tryck varierar med utetemperatur och effektbehov. På sommaren är vattnet i tilloppsröret oftast runt 75 °C och en kall vinterdag 115°C. Vattnet i returröret ska hålla 35-40°C beroende på optimeringsgraden hos kundens fjärrvärmecentral. Trycket i nätet varierar mellan 6 och 13 bar. Nätets konstruktionstryck är 16 bar. Tillgängligt differenstryck mellan tillopps- och returledning hos kund är minimum 1 bar.

 • Kan jag betala via e-faktura?
 • Till våra fjärrvärmekunder erbjuder vi möjligheten att betala via autogiro, e-faktura, faktura via e-post (pdf)  samt EDI-faktura till våra företagskunder.

 • Oberoende användarrådgivning
 • Oberoende användarrådgivning och råd om energieffektivisering kan du få hos Marks Kommuns Energi- och klimatrådgivare som nås på nedanstående e-postadress:

  energiradgivning@mark.se

 • Klagomål
 • Har du klagomål kring din fjärrvärme, var god kontakta oss på telefon 0320-21 76 00 eller via e-post mkvab@mark.se.

  Tvister kring fjärrvärme hanteras via Allmänna reklamationsnämnden som du når vi deras webbplats www.arn.se.