Hållbarhet, certifieringar och kvalité

Marks Energi AB

Vi är både bra för miljön och våra kunder

Vi fick i november 2010 licens för att vår värmeproduktion och vår elproduktion uppfyller kraven från Bra Miljöval. Vi var det fjärde fjärrvärmeverket i Sverige som fick licens för både el och värmeproduktion.

Det har vi uppnått genom att i produktionen har haft mindre än 10 procent fossilt bränsle i produktionen, transporter och bränsleberedning. De senaste åren har vi legat mellan 1 och 3 procent inklusive transporter och beredning av bränslet. Utsläppen av fossilt CO2 från Assbergsverket är mycket lågt. Fossila utsläppen av CO2 anses vara den största bidragande anledningen till klimatproblemen med temperaturhöjningen på jorden.

Marks Energi AB tar årligen fram med Energi- och miljöcentrum (EMC) ett klimatbokslut. Syftet med klimatbokslutet är dels att kartlägga vilken klimatpåverkan bolagets verksamhet ger upphov till och dels för att informera externa aktörer, såsom kunder och allmänhet, om vad Marks Energi AB gör för att minska klimatpåverkan. Här kan du ladda ner MEAB klimatbokslut 2021

Vi samverkar även till en hållbar utveckling i vårt samhälle, genom att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling. Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder, till dem delas Natur & Miljöboken kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie vilken distribueras genom skolan.”

Marks Energi AB arbetar hela tiden med att förbättra bolagets klimat- och energiarbete så att detta leder till en bättre totalmiljö i Marks kommun.

Vi erhöll dessutom betyget mycket väl godkänd 2019 vad det gällde kundnöjdhet.