Om oss

Om

Marks Energi AB

Vi är det kommunala bolaget som levererar fjärrvärme i Mark. Vi har fjärrvärmenät i Kinna, Skene, Fritsla, Örby och Hyssna. I dagsläget har vi nästan 1 000 fjärrvärmeanslutningar. Vi bygger också framtidens infrastruktur för kommunikation, ett snabbt fiberoptiskt stadsnät med ett växande utbud av tjänster för privatpersoner, företag och samhälle. Stadsnätet finns främst i kommunens tätorter och har idag runt 7000 anslutningspunkter.

Marks Energi AB är ett helägt kommunalt bolag med 26 anställda. Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige.

Historik
1977-1995 Byggs en del mindre närvärmeanläggningar i kommunen
1996 Marks Värme AB bildades
1998 Beslut om nytt värmeverk i Skene
2000 Start av Assbergsverket i Skene och Fritsla panncentral
2004 Beslut om kraftvärmeverket
2005 Kraftvärmeverket startades
2009 Marks Värme AB byter namn till Mark Kraftvärme AB
2012 Startar fjärrvärme i Hyssna
2013 Assbergsverket och Fritsla panncentral sammankopplas med fjärrvärmeledning
2015 Bolagets stadsnätsverksamhet startas upp

2022 Mark Kraftvärme AB byter namn till Marks Energi AB

Bolagsordning

Ägardirektiv

Gemensamt ägardirektiv Spinnerskan koncernen

För att se bolagets årsredovisningar hänvisar vi till Marks kommuns hemsida