Hållbarhet, certifieringar och kvalité

Marks Energi AB

Vi är både bra för miljön och våra kunder

Marks Energi AB har under 2022 producerat 115 GWh uteslutande med klassat hållbart bränsle. Grot/flis och briketter med ursprung i Sverige.

Marks Energi AB tar årligen fram med Energi- och miljöcentrum (EMC) ett klimatbokslut. Syftet med klimatbokslutet är dels att kartlägga vilken klimatpåverkan bolagets verksamhet ger upphov till och dels för att

informera externa aktörer, såsom kunder och allmänhet, om vad Marks Energi AB gör för att minska klimatpåverkan. För att läsa vårt klimatbokslut klicka på länken:https://marksenergi.se/wp-content/uploads/2024/05/Marks-Energi-klimatbokslut-2023.pdf

Vi samverkar även till en hållbar utveckling i vårt samhälle genom att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling. Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder, till dem delas Natur & Miljöboken kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie vilken distribueras genom skolan.

Marks Energi AB arbetar hela tiden med att förbättra bolagets klimat- och energiarbete så att detta leder till en bättre totalmiljö i Marks kommun.

Vi erhöll dessutom betyget mycket väl godkänd såväl 2019 som 2022 vad det gällde kundnöjdhet.