Frågor & Svar

Här kan du läsa svaren på många av de vanligaste frågorna som vi får av våra kunder.

Alla
 • Hur blir man ansluten till fjärrvärme?
 • Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer. Du kan även ringa vår kundservice. Har du möjlighet så rekommenderar vi att byta till fjärrvärme, då det oftast är det mest prisvärda uppvärmningsalternativet. Fjärrvärme kan endast anslutas till vattenburna system.

 • Vilken skötsel kräver fjärrvärmen av mig?
 • I princip ingen alls, men du ska se till ditt eget värmesystem, exempelvis att det finns vatten i expansionskärlen och lufta elementen. Du får jämn och behaglig värme i huset, alltid gott om varmvatten och du behöver inte beställa bränsle eller sotning.

 • Vad är fjärrvärme?
 • Fjärrvärme kallas det när hett vatten produceras i en central anläggning och distribueras i rör i ett lokalt energisystem för att värma upp bostäder, skolor och andra lokaler. Vattnet har alltså värmts upp en bit bort från huset, därför kallas det fjärrvärme.

  Fjärrvärme är ett bekvämt och pålitligt alternativ för uppvärmning med låg miljöpåverkan. Värmen görs i stora anläggningar med bra rening av röken. Fjärrvärmen är också reurssnål eftersom det går att använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från trakten från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier.

  Fjärrvärme är en enkel, trygg och bekväm värmekälla. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Förutom bostäder, skolor, sjukhus och andra lokaler värmer en del kommuner badhus och simbassänger, men även fotbollsplaner, trottoarer och cykelvägar under vintern för att hålla dem isfria.

 • Vad är en värmeväxlare och hur fungerar den?
 • Värmeväxlaren är hjärtat i fjärrvärmecentralen. Den överför värme från ett system till ett annat utan att vattnet i de båda systemen blandas med varandra. Varmvattnet i duschen till exempel värms upp av vattnet i fjärrvärmesystemet.

 • Hur går det till?
 • 1. I fjärrvärmeverket kokas vatten med biobränsle. Bränslet omvandlas till värmeenergi som hettar upp fjärrvärmevattnet.

  2. Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet som består av ett välisolerat rörsystem som är nedgrävt i marken.

  3. Vattnet når sedan kundens fjärrvärmecentral. I centralen finns två värmeväxlare. I den ena överförs värmen till fastighetens värmesystem, elementen, som ingår i ett slutet system där vattnet pumpas runt och värms upp kontinuerligt. I den andra värms husets kranvatten upp. Färskvatten från vattenverket leds genom växlaren, värms upp, används och spolas ut i avloppet. Det avkylda vattnet – ju kallare desto bättre effekt – leds tillbaka till verket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. Och igen, och igen…

 • Är fjärrvärme bra för miljön?
 • Varje år använder vi i världen trettio procent mer resurser än planeten har att ge. Tack vare utbyggd fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från avfallsförbränning och industrier. Genom detta hushållar vi med våra gemensamma resurser och slipper låna av kommande generationer.

  All uppvärmning påverkar miljön men tack vare att fjärrvärmen görs i stora anläggningar med effektiv rening, som förser hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om var och en hade haft egen uppvärmning.

 • Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?
 • Ja, det är en av fördelarna med att ha fjärrvärme. Hela familjen kan ta varsitt bad utan att det tar slut. Men ur energisynpunkt är det förstås bättre att ta en dusch och spara på varmvattnet. I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

 • Hur ekonomiskt är fjärrvärme?
 • Kan jag påverka min fjärrvärmefaktura?
 • Du kan påverka din fjärrvärmefaktura på många sätt. Genom att minska din energianvändning minskar du också din energikostnad. Här följer några tips i vardagen för ett mer energisnålt hushållande:

  Spara varmvatten genom att duscha istället för att bada.
  Sänk värmen på elementen i ditt hem när du ska åka bort en längre tid.
  Möblera smart genom att inte täcka element, luften behöver cirkulera för att värma ditt hem.
  Tänk på att varje grad över 18 grader i inomhus, ökar din uppvärmningskostnad med minst 5 %.

 • Kan jag få ROT-avdrag för installationen?
 • Ditt hus måste vara äldre än 5 år för att vara berättigad ROT-avdrag. För att vi ska dra av ROT-avdraget på fakturan måste du ta reda på om du är berättigad reduktion och därefter meddela oss. Vi gör avdraget direkt på fakturan.

  Det är bra om du meddelar oss redan i samband med att med du lämnar intresseanmälan om du är intresserad av ROT-avdrag, eller senast ihop med att avtalet skrivs på.

 • Är det inte stora förluster i fjärrvärmeledningarna?
 • Nej, endast cirka 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushåller mycket bättre med energi och naturresurser.

 • Är fjärrvärmesystemet säkert?
 • Ja, mycket. Fjärrvärme är en enkel teknik, därför går den sällan sönder. Ett eventuellt läckage i vårt system är helt ofarligt för miljön och påverkar sällan dig som kund eftersom du kan få värme från en annan del av nätet.

 • Hur varmt är vattnet i rören?
 • Vattentemperatur och tryck varierar med utetemperatur och effektbehov. På sommaren är vattnet i tilloppsröret oftast runt 75 °C och en kall vinterdag 115°C. Vattnet i returröret ska hålla 35-40°C beroende på optimeringsgraden hos kundens fjärrvärmecentral. Trycket i nätet varierar mellan 6 och 13 bar. Nätets konstruktionstryck är 16 bar. Tillgängligt differenstryck mellan tillopps- och returledning hos kund är minimum 1 bar.

 • Kan jag betala via e-faktura?
 • Till våra fjärrvärmekunder erbjuder vi möjligheten att betala via autogiro, e-faktura, faktura via e-post (pdf)  samt EDI-faktura till våra företagskunder.

 • Oberoende användarrådgivning
 • Oberoende användarrådgivning och råd om energieffektivisering kan du få hos Marks Kommuns Energi- och klimatrådgivare som nås på nedanstående e-postadress:

  energiradgivning@mark.se

 • Klagomål
 • Har du klagomål kring din fjärrvärme, var god kontakta oss på telefon 0320-21 76 00 eller via e-post mkvab@mark.se.

  Tvister kring fjärrvärme hanteras via Allmänna reklamationsnämnden som du når vi deras webbplats www.arn.se.

 • Vad är ett fokusområde?
 • De områden vi just nu fokuserar på kallas fokusområden och där det pågår planering av utbyggnad, projektering, grävning eller anslutning. Nya fokusområden tillkommer i takt med att ny utbyggnad och projektering görs. Fokusområden benämns även ibland som ”Aktuella områden”.

 • Jag har anmält intresse för fiberanslutning men sålt huset. Vad händer då?
 • Intresseanmälan är ej bindande, var vänlig kontakta oss. Se länken Kontakta oss.

   

   

 • Vad kostar en fiberanslutning?
 • Information om anslutningskostnaden hittar du i respektive taxa. För att läsa dem klicka på länken Priser fiberanslutning där våra taxor finns samlade.

 • Vad gör jag om det blir fel på anslutningen?
 • Får du fel på din anslutning eller någon av de bredbandstjänster du köper ska du alltid felanmäla till din tjänsteleverantör. Klicka på länken våra tjänsteleverantörer för kontaktuppgifter.
 • Avlämningspunkt, leveranspunkt och fastighetsnät?
 • Avlämningspunkt för kanalisation och fiberkabel är fastighetsgräns om inte annat överenskommes med Marks Energi AB Stadsnät.

  I anslutningsavgiften ingår placering av leveranspunkt på en av Marks Energi AB Stadsnät vald plats. Önskar kunden annan leveranspunkt kan detta ske efter samråd med Marks Energi AB Stadsnät vilket eventuellt kan medföra pristillägg. För kanalisation mellan avlämningspunkt och leveranspunkt ansvarar kunden. Kunden ansvarar för och bekostar fastighetsnät i sin fastighet efter leveranspunkten.

  För mer information ta kontakt med oss. Uppgifter om hur du når oss hittar du under länken: Kontaktpersoner stadsnät

 • Hur gräver man i gator och på tomtmark?
 •  

  Vår projektör gör en grävplan med de sträckor som ska grävas. Våra grävarbeten utförs av inhyrda entreprenörer och när de arbetar avlägsnar de asfalten där man skall gräva. Vid det efterföljande grävarbetet förläggs rör och kopplingspunkter placeras ut. I så stor utsträckning som möjligt grävs det i grönytor men ibland läggs grävstråken på gatumark. När vi gräver i gatumark gör vi det för att förlägga de rör som fiberkablarna ska gå i, dessa schakter är cirka 40 centimeter breda och 40 centimeter djupa. Våra entreprenörer återställer inte asfalten själva, utan de anmäler detta till kommunens Teknik- och Service förvaltning som i sin tur lagt ut detta arbete på entreprenör som svarar för återställandet av asfalten.

  Exakt var grävning på tomtmark ska göras bestäms i samråd med kunden och med så stor hänsyn till plattsättningar, rabatter och häckar som möjligt. Villaägare gräver själva på egen fastighet om man så önskar, vill man inte det kan vi hjälpa till med det. I samråd bestäms även vart i huset kabeln ska gå in. Den ansluts oftast direkt innanför yttervägg, maximalt fem meter från genomföringen i väggen.

  En mer detaljerad beskrivning kring hur du gräver själv hittar du här: Guide – Gräv själv

 • När kommer ni och återställer där ni grävt för stadsnät?
 • Återställning efter grävning sker utifrån väderförhållanden och tjäle under vår-, sommar- och höstmånaderna och sker så snart som möjligt.

  Våra entreprenörer återställer inte asfalten själva, utan de anmäler detta till kommunens Teknik- och Service förvaltning som i sin tur lagt ut detta arbete på entreprenör som svarar för återställandet av asfalten.

 • Jag har skickat in en beställning på en villaanslutning men har ångrat mig
 • Har du skickat in ett avtal och ångrat dig, ta kontakt med oss.
  Du når oss via länken Kontakta oss

 • När betalar jag fiberanslutningen?
 • Vi kommer att fakturera dig anslutningskostnaden när installationen är slutförd. Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter slutförd installation.

  I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda möjlighet att betala via e-faktura, vi arbetar dock på att skapa den möjligheten för våra kunder.

   

 • Hur ansluter man en fastighet?
 • Vår projektör gör en grävplan med de sträckor som ska grävas. En maskin avlägsnar asfalt där man ska gräva. Vid det efterföljande grävarbetet förläggs rör och kopplingspunkter placeras ut. I så stor utsträckning som möjligt grävs det i grönytor men ibland läggs grävstråken i asfalt. Exakt var grävning på tomtmark ska göras bestäms i samråd med kunden och med så stor hänsyn till plattsättningar, rabatter och häckar som möjligt. Villaägare gräver själva på egen fastighet om man så önskar, vill man inte det kan vi hjälpa till med det. I samråd bestäms även vart i huset kabeln ska gå in.

  Fiberkabeln ansluts sen i en bostadsswitch(CPE), oftast direkt innanför ytterväggen där fibern kommer in i hushållet, maximalt fem meter från genomföringen i väggen.

  Till CPE:n ansluter du sen din router, dator, telefonadapter eller tv-box för att kunna nyttja tjänsterna i stadsnätet. Tänk på att bostadsswitch(CPE) som installeras inte har inbyggd WIFI. Vill man ha trådlös WIFI i sitt boende får man själv skaffa exempelvis en router som man kopplar in i sin bostadsswitch(CPE). I vissa abonnemang som man tecknar med sin valda tjänsteleverantören kan det ingå en router.

   

 • Hur lång leveranstid är det på stadsanslutning till företag?
 • För information ta kontakt med oss vi länken Kontakta oss

 • Vad menas med tjänsteleverantör?
 • En tjänsteleverantör säljer bredbandstjänster i form av internet, TV, telefoni och andra tjänster direkt till kunden. Leveransen sker genom stadsnätets fiberkabel. Man beställer själv sina tjänster i tjänsteguiden där alla tillgängliga tjänster finns angivna. Man kan ha flera leverantörer, till exempel internet från en och tv från en annan. Det finns ett brett urval av tjänsteleverantörer i stadsnätet och man kan byta leverantör om man mot förmodan inte skulle vara nöjd.

  Du har aldrig som kund något avtal angående dessa tjänster med Marks Energi AB Stadsnät. Alla eventuella problem med leverans av dina tjänster regleras via dina villkor som du fått från din tjänsteleverantör som rör ditt abonnemang. Därför skall du alltid vända dig till din tjänsteleverantör vid fel eller avbrott eller se efter vad som gäller i enligt just dina abonnemangsvillkor.

  Observera att även om Marks Energi AB stadsnät är ett öppet nät innebär det inte att alla olika operatörer finns i vårt nät. Alla operatörer har däremot möjlighet att verka i vårt nät om de så vill. Förutsätt därför inte att att just din operatör som du i dagsläget har vid en eventuell flytt finns i stadsnätet utan se efter först vilka tjänsteleverantörer som vi har anslutna.

 • Vilka tjänster ingår i stadsnätet?
 • I en stadsnätsanslutning via oss ingår inga tjänster. Tjänsterna beställer du själv direkt från tjänsteleverantörerna i nätet. Detta är för att du som kund skall ha frihet att själv välja vem som skall leverera de olika tjänsterna till dig.

  Är du bosatt hos Marks Bostad ingår ingen tjänst i hyran” utan du får själv beställa och bekosta valfritt valt abonnemang hos någon av våra tjänsteoperatörer.

 • Kan jag beställa tjänster via mobilen?
 • Från vissa operativsystem för mobiler och webbläsare fungerar det inte att aktivera tjänster i tjänsteguiden. Försök i så fall på en annan dator, eller med annan webbläsare. I vissa fall kan du behöva ändra dina säkerhetsinställningar i webbläsaren.

 • Varför står det 100/100 Mbit/s?
 • Det innebär att datatrafiken kan strömma med 100 Mbit/s i båda riktningarna, det vill säga både nedströms och uppströms, både när du laddar ner data som när du laddar upp data. Det kallas ofta för full duplex eller symmetrisk överföring.

  ADSL, kabelmodem och annan teknik som nyttjar kopparnätet erbjuder normalt inte samma hastighet åt båda hållen. Har du en 24 Mbit/s anslutning har den hög nedladdningskapacitet men kan bara skicka med 1-2 Mbit/s. Data över kopparledningar är oftast asymmetrisk, det vill säga data skickas med olika hastighet vid mottagning och sändning.

 • Vilken hastighet behöver jag?
 • 10 Mbit/s – lagom för dig som surfar och mailar

  100 Mbit/s – lagom för er som är några stycken som surfar, mailar och streamar film

  250 Mbit/s – lagom för er som är några stycken som surfar, mailar, streamar film och spelar spel över nätet

  500 Mbit/s – lagom för er som är några stycken som surfar, mailar, streamar film och spelar spel

  1000 Mbit/s – lagom för er som är många som surfar, mailar, streamar film och spelar över nätet

 • Vad behövs för att ringa via stadsnätet?
 • Du behöver en telefonitjänst från en av våra tjänsteleverantörer se länk till tjänsteleverantörer.
 • Vad är fibernät?
 • Vi bygger nätet med fiberoptiska kablar. Fiberoptik är en teknik för dataöverföring. Överföringen av informationen sker genom att data skickas som ljusblixtar i en glasfiber från en punkt till en annan. Kapaciteten i fibern är i det närmaste obegränsad och man tänjer hela tiden på hur mycket data man kan skicka. Man kan idag skicka över 20 Terabit/s i en enda hårstråtunn fiber. Detta gör att vi kommer att kunna möta framtidens ökande krav och erbjuder därför en framtidssäker lösning.

 • Vad är CPE eller DRG?
 • CPE är den Bostadsswitch som ingår när du ansluter dig till stadsnätet. CPEn omvandlar den optiska signalen till digital signal. Till CPEn ansluter du din router, dator, telefonadapter eller tv-box för att kunna nyttja tjänsterna i stadsnätet. CPE är en förkortning av Customer Premises Equipment.

 • Vilka lampor ska lysa på dosan på väggen när allt är ok?
 • Lampor för power och status ska lysa grönt och lampan för wan ska lysa orange.

  Länk till: CPE-guide

 • Måste CPEn sitta inomhus?
 • Ja, den måste sitta i inomhusmiljö, d.v.s. miljö med låg luftfuktighet och med temperatur som lägst 0 och högst +40 grader (C).

 • Hur är det med säkerheten?
 • Vårt nät är byggt efter ”Robust fiber” som är en svensk standard för fibernät. Vi följer driftsäkerhetsföreskrifterna som ges ut av PTS (Post- och telestyrelsen).

 • Vad innebär ett öppet nät?
 • Svenska Stadsnätsföreningen definitionen av öppna nät:

  Ett öppet nät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och för alla som vill erbjuda tjänster i ett aktivt nät.

  Det innebär öppenhet, valfrihet och mångfald. Det råder valfrihet att ansluta sig till nätet, valfrihet för leverantörer att erbjuda sina tjänster och valfrihet för varje användare att köpa de tjänster som passar. Det innebär fri konkurrens vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser.

 • Är nätet framtidssäkert?
 • Överföring av ljud, bild, data, TV/radio och programvaror för skilda behov via snabba digitala vägnät är både verklighet och framtid. Ser vi i backspegeln på datakommunikationernas utveckling så är det framför allt kraven på kapacitet som begränsat utvecklingen. Med fiberteknik har vi inte längre någon begränsning. Varje hårstråtunn glasfiber har en nästan obegränsad kapacitet. Redan med dagens teknik går det att överföra flera biljarder databitar per sekund. Då inser man att ett knippe fibertrådar ger oss obegränsade möjligheter inför framtiden. Därför rekommenderar vi att man också bygger dagens och morgondagens fastighetsnät och villaområdesnät med fiber (som bara är obetydligt dyrare än koppartråd).

 • Hur tolkar jag fakturan?
 • Så här är din faktura uppbyggd:

  Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet ansluter enligt fjärrvärmealternativ 2. Angivna priser är inklusive mervärdeskatt och gäller från och med 2023-01-01 tillsvidare. I energiavgiften ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

  Energiavgift: (avser din faktiska förbrukning under perioden) 66,19 öre/kWh

  Fast avgift: (avgiften är fast under året) 1500 kr/år

  Effektavgift: (Baseras på fastighetens förbrukning och effektbestäms en gång per år, i januari. Beräkningen sker genom att arsförbrukningen graddagskorrigeras til 80% och delas med 2400 h/år) effekten x 538 kr/år

   

  Årskostnad (exempel)
  Om fjärrvärmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh/år blir den totala årskostnaden inklusive moms enligt följande:

  Energiavgift: 20 000 kWh x 0,6619= 13238kr
  Fast avgift: 1500 kr
  Effektavgift: 8,4×538 kr=4519 kr

  Total årskostnad: 19 257 kr 

 • Kan jag få ROT- eller RUT-avdrag för min stadsnätsanslutning?
 • Marks Energi AB Stadsnät har valt att inte erbjuda ROT- och RUT-avdrag, detta eftersom kostnaderna för att administrera dessa är större än vad de ger i skattereduktion till våra kunder.

  Det finns heller inget krav på att erbjuda, eller ta emot, arbete med avdrag för skattereduktion från Skatteverkets sida. Det är en överenskommelse som görs mellan utförare och köpare, om båda vill.

 • Kan jag betala via Autogiro?
 • Till våra fjärrvärmekunder erbjuder vi möjligheten att betala via autogiro.

  Vill du att fakturabeloppet ska dras från ditt konto på fakturans förfallodag ? Då ansöker du om Autogiro . Det gör du via denna blanketten, fyll i den och skicka den till adress: Marks Energi AB, 511 80  Kinna.

 • Testfråga för Laddstolpe
 • Här är mitt svar