Anslutning och grävning

Läs mer om

Anslutning och grävning

För att ansluta ditt hus till fibernätet måste rör för fiberkabeln grävas ned på din tomt. Marks Energi AB Stadsnät (MEAB) erbjuder en komplett lösning där MEAB står för grävning, håltagning i huset och installation.

Grävningen och installation sköts av MEAB:s entreprenörer. Innan installationen kontaktas fastighetsägaren för projektering av grävning på tomten och installation av CPE i fastigheten.

Efter arbetena återställs tomten med befintliga massor, återställning av plattytor och asfalt ingår inte.

Faktura för fiberanslutningen skickas inte förrän allt är installerat och klart för användning.

Vi rekommenderar er som kunder att inte säga upp era äldre bredbandsabonnemang förrän ni fått klarsignal från oss att er förbindelse är färdig att använda, samt att ni själva prövat den.
Vår rekommendation är att ha ett överlapp mellan tidigare bredbandsanslutning och den nya, för att slippa hamna i ett läge då ni saknar bredbandsanslutning.

 

Gräva själv

Vill du gräva själv går det också bra. MEAB ansvarar då för grävning fram till tomtgräns, håltagning och installation. Tänk på att planera grävningen med MEAB innan du börjar gräva på din tomt. Det är också viktigt att du anmäler till oss och våra entreprenörer när du grävt färdigt, så att vi kan påbörja nästa steg i utbyggnaden.