Felanmälan stadsnät

Behöver du

Felanmäla?

Om du har problem med din Internetuppkoppling eller någon annan tjänst ska du felanmäla detta direkt hos din tjänsteleverantör. De kontaktar oss i sin tur vid behov och återkopplar till dig.

Vänligen ring inte vårt felanmälansnummer till fjärrvärme om du har fiberproblem då de inte kan svara på fiberrelaterade frågor.

Kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna hittar du här.