Serviceavtal för anläggning

Teckna ett

Serviceavtal

Som fastighetsägare kan du teckna ett serviceavtal på din fjärrvärmecentral.

Ett servicebesök per år ingår. Vid besöket kontrollerar vi funktion och inställningar på din fjärrvärmecentral. Skulle något inte fungera som det ska så har ni fria reservdelar och betalar enbart för tiden för arbetet.

Servicebesöken bokar ni själv via telefon eller mail.

Är ni intresserade av att teckna avtal kontakta meab@mark.se eller ring 0320 217600″

 

I servicebesöket ingår:

Sekundärsidan (ditt värme- och varmvattensystem)

• Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar,
påfyllningsventil för radiatorkrets och kallvattenarmatur samt cirkulationspumpens funktion.
• Funktionskontroll av säkerhetsventiler för
radiatorkrets och varmvattenkrets.
• Kontroll av expansionskärlet.
• Kontroll av reglercentralens funktion.
• Kontroll och eventuell justering av
tappvarmvattentemperaturen.

Primärsidan (vårt distributionsnät)

• Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar för
servisledningar, flödesmätare och temperaturgivare.

För att få teckna serviceavtal måste fjärrvärmecentralen vara i fullgott skick vid tiden för tecknandet. Det kontrolleras kostnadsfritt av oss.

Rabatterat pris på ny fjärrvärmeväxlare efter 20 år under förutsättning fastigheten haft serviceavtal i minst 5 år om vi bedömer att den bör bytas.

Kontakta oss för mer information angående serviceavtal.