Frågor och svar – Fiber

Fiber och bredband

Alla frågor och svar samlade på ett ställe

Här kan du läsa svaren på många av de vanligaste frågorna inom fiber och bredband som vi får av våra kunder.

FAQ

 • Vad är ett fokusområde?
 • De områden vi just nu fokuserar på kallas fokusområden och där det pågår planering av utbyggnad, projektering, grävning eller anslutning. Nya fokusområden tillkommer i takt med att ny utbyggnad och projektering görs. Fokusområden benämns även ibland som ”Aktuella områden”.

 • Jag har anmält intresse för fiberanslutning men sålt huset. Vad händer då?
 • Intresseanmälan är ej bindande, var vänlig kontakta oss. Se länken Kontakta oss.

   

   

 • Vad kostar en fiberanslutning?
 • Information om anslutningskostnaden hittar du i respektive taxa. För att läsa dem klicka på länken Priser fiberanslutning där våra taxor finns samlade.

 • Vad gör jag om det blir fel på anslutningen?
 • Får du fel på din anslutning eller någon av de bredbandstjänster du köper ska du alltid felanmäla till din tjänsteleverantör. Klicka på länken våra tjänsteleverantörer för kontaktuppgifter.
 • Avlämningspunkt, leveranspunkt och fastighetsnät?
 • Avlämningspunkt för kanalisation och fiberkabel är fastighetsgräns om inte annat överenskommes med Marks Energi AB Stadsnät.

  I anslutningsavgiften ingår placering av leveranspunkt på en av Marks Energi AB Stadsnät vald plats. Önskar kunden annan leveranspunkt kan detta ske efter samråd med Marks Energi AB Stadsnät vilket eventuellt kan medföra pristillägg. För kanalisation mellan avlämningspunkt och leveranspunkt ansvarar kunden. Kunden ansvarar för och bekostar fastighetsnät i sin fastighet efter leveranspunkten.

  För mer information ta kontakt med oss. Uppgifter om hur du når oss hittar du under länken: Kontaktpersoner stadsnät

 • Hur gräver man i gator och på tomtmark?
 •  

  Vår projektör gör en grävplan med de sträckor som ska grävas. Våra grävarbeten utförs av inhyrda entreprenörer och när de arbetar avlägsnar de asfalten där man skall gräva. Vid det efterföljande grävarbetet förläggs rör och kopplingspunkter placeras ut. I så stor utsträckning som möjligt grävs det i grönytor men ibland läggs grävstråken på gatumark. När vi gräver i gatumark gör vi det för att förlägga de rör som fiberkablarna ska gå i, dessa schakter är cirka 40 centimeter breda och 40 centimeter djupa. Våra entreprenörer återställer inte asfalten själva, utan de anmäler detta till kommunens Teknik- och Service förvaltning som i sin tur lagt ut detta arbete på entreprenör som svarar för återställandet av asfalten.

  Exakt var grävning på tomtmark ska göras bestäms i samråd med kunden och med så stor hänsyn till plattsättningar, rabatter och häckar som möjligt. Villaägare gräver själva på egen fastighet om man så önskar, vill man inte det kan vi hjälpa till med det. I samråd bestäms även vart i huset kabeln ska gå in. Den ansluts oftast direkt innanför yttervägg, maximalt fem meter från genomföringen i väggen.

  En mer detaljerad beskrivning kring hur du gräver själv hittar du här: Guide – Gräv själv

 • När kommer ni och återställer där ni grävt för stadsnät?
 • Återställning efter grävning sker utifrån väderförhållanden och tjäle under vår-, sommar- och höstmånaderna och sker så snart som möjligt.

  Våra entreprenörer återställer inte asfalten själva, utan de anmäler detta till kommunens Teknik- och Service förvaltning som i sin tur lagt ut detta arbete på entreprenör som svarar för återställandet av asfalten.

 • Jag har skickat in en beställning på en villaanslutning men har ångrat mig
 • Har du skickat in ett avtal och ångrat dig, ta kontakt med oss.
  Du når oss via länken Kontakta oss

 • När betalar jag fiberanslutningen?
 • Vi kommer att fakturera dig anslutningskostnaden när installationen är slutförd. Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter slutförd installation.

  I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda möjlighet att betala via e-faktura, vi arbetar dock på att skapa den möjligheten för våra kunder.

   

 • Hur ansluter man en fastighet?
 • Vår projektör gör en grävplan med de sträckor som ska grävas. En maskin avlägsnar asfalt där man ska gräva. Vid det efterföljande grävarbetet förläggs rör och kopplingspunkter placeras ut. I så stor utsträckning som möjligt grävs det i grönytor men ibland läggs grävstråken i asfalt. Exakt var grävning på tomtmark ska göras bestäms i samråd med kunden och med så stor hänsyn till plattsättningar, rabatter och häckar som möjligt. Villaägare gräver själva på egen fastighet om man så önskar, vill man inte det kan vi hjälpa till med det. I samråd bestäms även vart i huset kabeln ska gå in.

  Fiberkabeln ansluts sen i en bostadsswitch(CPE), oftast direkt innanför ytterväggen där fibern kommer in i hushållet, maximalt fem meter från genomföringen i väggen.

  Till CPE:n ansluter du sen din router, dator, telefonadapter eller tv-box för att kunna nyttja tjänsterna i stadsnätet. Tänk på att bostadsswitch(CPE) som installeras inte har inbyggd WIFI. Vill man ha trådlös WIFI i sitt boende får man själv skaffa exempelvis en router som man kopplar in i sin bostadsswitch(CPE). I vissa abonnemang som man tecknar med sin valda tjänsteleverantören kan det ingå en router.

   

 • Hur lång leveranstid är det på stadsanslutning till företag?
 • För information ta kontakt med oss vi länken Kontakta oss

 • Vad menas med tjänsteleverantör?
 • En tjänsteleverantör säljer bredbandstjänster i form av internet, TV, telefoni och andra tjänster direkt till kunden. Leveransen sker genom stadsnätets fiberkabel. Man beställer själv sina tjänster i tjänsteguiden där alla tillgängliga tjänster finns angivna. Man kan ha flera leverantörer, till exempel internet från en och tv från en annan. Det finns ett brett urval av tjänsteleverantörer i stadsnätet och man kan byta leverantör om man mot förmodan inte skulle vara nöjd.

  Du har aldrig som kund något avtal angående dessa tjänster med Marks Energi AB Stadsnät. Alla eventuella problem med leverans av dina tjänster regleras via dina villkor som du fått från din tjänsteleverantör som rör ditt abonnemang. Därför skall du alltid vända dig till din tjänsteleverantör vid fel eller avbrott eller se efter vad som gäller i enligt just dina abonnemangsvillkor.

  Observera att även om Marks Energi AB stadsnät är ett öppet nät innebär det inte att alla olika operatörer finns i vårt nät. Alla operatörer har däremot möjlighet att verka i vårt nät om de så vill. Förutsätt därför inte att att just din operatör som du i dagsläget har vid en eventuell flytt finns i stadsnätet utan se efter först vilka tjänsteleverantörer som vi har anslutna.

 • Vilka tjänster ingår i stadsnätet?
 • I en stadsnätsanslutning via oss ingår inga tjänster. Tjänsterna beställer du själv direkt från tjänsteleverantörerna i nätet. Detta är för att du som kund skall ha frihet att själv välja vem som skall leverera de olika tjänsterna till dig.

  Är du bosatt hos Marks Bostad ingår ingen tjänst i hyran” utan du får själv beställa och bekosta valfritt valt abonnemang hos någon av våra tjänsteoperatörer.

 • Kan jag beställa tjänster via mobilen?
 • Från vissa operativsystem för mobiler och webbläsare fungerar det inte att aktivera tjänster i tjänsteguiden. Försök i så fall på en annan dator, eller med annan webbläsare. I vissa fall kan du behöva ändra dina säkerhetsinställningar i webbläsaren.

 • Varför står det 100/100 Mbit/s?
 • Det innebär att datatrafiken kan strömma med 100 Mbit/s i båda riktningarna, det vill säga både nedströms och uppströms, både när du laddar ner data som när du laddar upp data. Det kallas ofta för full duplex eller symmetrisk överföring.

  ADSL, kabelmodem och annan teknik som nyttjar kopparnätet erbjuder normalt inte samma hastighet åt båda hållen. Har du en 24 Mbit/s anslutning har den hög nedladdningskapacitet men kan bara skicka med 1-2 Mbit/s. Data över kopparledningar är oftast asymmetrisk, det vill säga data skickas med olika hastighet vid mottagning och sändning.

 • Vilken hastighet behöver jag?
 • 10 Mbit/s – lagom för dig som surfar och mailar

  100 Mbit/s – lagom för er som är några stycken som surfar, mailar och streamar film

  250 Mbit/s – lagom för er som är några stycken som surfar, mailar, streamar film och spelar spel över nätet

  500 Mbit/s – lagom för er som är några stycken som surfar, mailar, streamar film och spelar spel

  1000 Mbit/s – lagom för er som är många som surfar, mailar, streamar film och spelar över nätet

 • Vad behövs för att ringa via stadsnätet?
 • Du behöver en telefonitjänst från en av våra tjänsteleverantörer se länk till tjänsteleverantörer.
 • Vad är fibernät?
 • Vi bygger nätet med fiberoptiska kablar. Fiberoptik är en teknik för dataöverföring. Överföringen av informationen sker genom att data skickas som ljusblixtar i en glasfiber från en punkt till en annan. Kapaciteten i fibern är i det närmaste obegränsad och man tänjer hela tiden på hur mycket data man kan skicka. Man kan idag skicka över 20 Terabit/s i en enda hårstråtunn fiber. Detta gör att vi kommer att kunna möta framtidens ökande krav och erbjuder därför en framtidssäker lösning.

 • Vad är CPE eller DRG?
 • CPE är den Bostadsswitch som ingår när du ansluter dig till stadsnätet. CPEn omvandlar den optiska signalen till digital signal. Till CPEn ansluter du din router, dator, telefonadapter eller tv-box för att kunna nyttja tjänsterna i stadsnätet. CPE är en förkortning av Customer Premises Equipment.

 • Vilka lampor ska lysa på dosan på väggen när allt är ok?
 • Lampor för power och status ska lysa grönt och lampan för wan ska lysa orange.

  Länk till: CPE-guide

 • Måste CPEn sitta inomhus?
 • Ja, den måste sitta i inomhusmiljö, d.v.s. miljö med låg luftfuktighet och med temperatur som lägst 0 och högst +40 grader (C).

 • Hur är det med säkerheten?
 • Vårt nät är byggt efter ”Robust fiber” som är en svensk standard för fibernät. Vi följer driftsäkerhetsföreskrifterna som ges ut av PTS (Post- och telestyrelsen).

 • Vad innebär ett öppet nät?
 • Svenska Stadsnätsföreningen definitionen av öppna nät:

  Ett öppet nät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och för alla som vill erbjuda tjänster i ett aktivt nät.

  Det innebär öppenhet, valfrihet och mångfald. Det råder valfrihet att ansluta sig till nätet, valfrihet för leverantörer att erbjuda sina tjänster och valfrihet för varje användare att köpa de tjänster som passar. Det innebär fri konkurrens vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser.

 • Är nätet framtidssäkert?
 • Överföring av ljud, bild, data, TV/radio och programvaror för skilda behov via snabba digitala vägnät är både verklighet och framtid. Ser vi i backspegeln på datakommunikationernas utveckling så är det framför allt kraven på kapacitet som begränsat utvecklingen. Med fiberteknik har vi inte längre någon begränsning. Varje hårstråtunn glasfiber har en nästan obegränsad kapacitet. Redan med dagens teknik går det att överföra flera biljarder databitar per sekund. Då inser man att ett knippe fibertrådar ger oss obegränsade möjligheter inför framtiden. Därför rekommenderar vi att man också bygger dagens och morgondagens fastighetsnät och villaområdesnät med fiber (som bara är obetydligt dyrare än koppartråd).

 • Kan jag få ROT- eller RUT-avdrag för min stadsnätsanslutning?
 • Marks Energi AB Stadsnät har valt att inte erbjuda ROT- och RUT-avdrag, detta eftersom kostnaderna för att administrera dessa är större än vad de ger i skattereduktion till våra kunder.

  Det finns heller inget krav på att erbjuda, eller ta emot, arbete med avdrag för skattereduktion från Skatteverkets sida. Det är en överenskommelse som görs mellan utförare och köpare, om båda vill.