Ledning & styrelse

Marks Energi ABs

Ledning & styrelse

Styrelsen består av 5 ledamöter och 5 suppleanter och består av följande av kommunfullmäktige utsedda förtroendevalda för mandatperioden 2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027. Styrelsen skall alltid agera för bolagets bästa oberoende av partitillhörighet.

 

Styrelse:

Niklas Emnér (S), ordförande
Glenn Glansin  (SD), vice ordförande
Stefan Sjögren (C), ordinarie ledamot
Hillevi Olsson-Laurell (M), ordinarie ledamot
Simon Christoffersén Ryndal (S), ordinarie ledamot

Lisa Ståhl-Andersson (M), suppleant                                                                                                              Anna Österström (S) ,suppleant                                                                                                                      Sören Svensson (S), suppleant                                                                                                                          Ragnar Nilsson (C), suppleant                                                                                                                         Mikael Ljunggren (SD), suppleant

 

 

För kontaktuppgifter till styrelseledamöterna se här.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är bolagets högsta internt beslutande organ och består av:

Jörgen Eriksson, VD

Thomas Hellberg, Utvecklingschef

Rano Eliasson, Projektchef FJV/Stadsnät

Linus Herrman, Drift och underhållschef FJV

Teresa Andersson, Ekonomiansvarig

Mika Karppanen, Controller