Serviceavtal för anläggning

Teckna ett

Serviceavtal

För en månadskostnad kan du som företagare teckna ett serviceavtal med oss.

Fjärrvärmekunder med serviceavtal får ett servicebesök varje år. Det är inte ovanligt att när vi bokar besök så passar det inte dig som kund pga. av olika anledningar. Nytt är därför att du från och med 2022 ringer eller mejlar till Tero Kursu, tero.kursu@mark.se eller 0320-21 76 82 och bokar din tid för servicebesök. Vi kommer också under 2022 se till att du kan boka ditt besök över webben. Du kommer således inte att få något brev från Marks Energi när det är dags för service.

Vid servicebesöket går vi igenom dina inställningar och kontrollerar att allt fungerar som det ska. Skulle något behöva fixas till ger vi förslag på åtgärder. Mellan servicebesöken finns vi tillgängliga på telefon för frågor och funderingar. Och skulle olyckan mot förmodan vara framme är vår personal redo att rycka ut.

Tryggt och säkert med andra ord.

I servicebesöket ingår:

Sekundärsidan (ditt värme- och varmvattensystem)

• Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar,
påfyllningsventil för radiatorkrets och kallvattenarmatur samt cirkulationspumpens funktion.
• Funktionskontroll av säkerhetsventiler för
radiatorkrets och varmvattenkrets.
• Kontroll av expansionskärlet.
• Kontroll av reglercentralens funktion.
• Kontroll och eventuell justering av
tappvarmvattentemperaturen.

 

Primärsidan (vårt distributionsnät)

• Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar för
servisledningar, flödesmätare och temperaturgivare.

För att teckna serviceavtal måste fjärrvärmecentralen besiktigas av oss. Det kontrolleras kostnadsfritt av oss.

Rabatterat pris på ny fjärrvärmeväxlare efter 20 år under förutsättning fastigheten haft serviceavtal i minst 5 år om vi bedömer att den bör bytas.

Kontakta oss för mer information angående serviceavtal.