Ledning & styrelse

Marks Energi ABs

Ledning & styrelse

Styrelsen består av 5 ledamöter och 5 suppleanter och består av följande av kommunfullmäktige utsedda förtroendevalda för mandatperioden 2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027. Styrelsen skall alltid agera för bolagets bästa oberoende av partitillhörighet.

 

Styrelse:

Niklas Emnér(S), ordförande
Glenn Glansin (SD), vice ordförande
Stefan Sjögren (C), ordinarie ledamot
Simon Christoffersén Ryndal (S),ordinarie ledamot
Hillevi Olsson-Laurell (M), ordinarie ledamot

Anna Österström (S), suppleant
Lisa Ståhl-Andersson (M), suppleant
Sören Svensson (S), suppleant
Ragnar Nilsson (C), suppleant
Mikael Ljunggren (SD), suppleant

För kontaktuppgifter till styrelseledamöterna se här.

Kallelser, ärendelistor och protokoll:

Styrelsens kallelser, ärendelistor och protokoll finns publicerade på Marks kommuns hemsida se här.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är bolagets högsta internt beslutande organ och består av:

Jörgen Eriksson, VD

Thomas Hellberg, Utvecklingschef

Rano Eliasson, Projektchef FJV/Stadsnät

Linus Herrman, Drift och underhållschef FJV

Teresa Andersson, Ekonomiansvarig

Mika Karppanen, Controller