Biobränsleaska

Vi på Marks Energi  har under år 2023 bidragit med 1459,84 ton biobränsleaska för återföring till skogsmarknaden  i Sverige.