Ledning & styrelse

Marks Energi ABs

Ledning & styrelse

Styrelsen består av 5 ledamöter och 5 suppleanter och består av följande av kommunfullmäktige utsedda förtroendevalda för mandatperioden 2019-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2023. Styrelsen skall alltid agera för bolagets bästa oberoende av partitillhörighet.

Styrelse:
Rolf Wallerdal (S), ordförande
Bengt Ferm (M), vice ordförande
Stig Andreasson (C), ordinarie ledamot
Jan Karlsson (L), ordinarie ledamot
Glenn Glansin (SD), ordinarie ledamot
Simon Christoffersén Ryndal (S), suppleant
Niklas Emnér (S), suppleant
Ragnar Nilsson (C), suppleant
Mikael Ljunggren (SD), suppleant

För kontaktuppgifter till styrelseledamöterna se här.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är bolagets högsta internt beslutande organ och består av:

Jörgen Eriksson, VD

Thomas Hellberg, Utvecklingschef

Rano Eliasson, Projektchef FJV/Stadsnät

Dennis Nyqvist, Drift och underhållschef FJV

Linus Herrman, Drift och underhållschef FJV

Teresa Andersson, Ekonomiansvarig

Mika Karppanen, Controller