LoRaWAN - nätet

Information om

LoRaWAN

LoRaWAN står för Long Range Wide Area Network och är en trådlös datakommunikationsteknik som möjliggör smarta städer, -jordbruk, -industrier och Internet of Things (IoT – sakernas internet), det vill säga möjligheten att koppla upp saker mot internet.

LoRaWAN möjliggör överföring av data över långa sträckor med mycket låg strömförbrukning, tillräckligt låg för att möjliggöra mer än 10 års batterilivsängd. Räckvidden är 15 km på landsbygd och 10 km i tätbebyggelse. Fördelen är att det inte krävs exempelvis SIM-kort eller annan Internetanslutning på dessa produkter då LoRa-tekniken är inbyggt i dessa typer av produkter.

Några exempel på områden där LoRa kan hjälpa till att förbättra samhällsfunktioner och företag samt ge besparingar är:

  • Sophantering
  • Hemtjänst och äldrevård
  • Parkering
  • Mätning, övervakning
  • Larmindikering
  • Reglering och rondering till exempel indikera tömning av soptunnor samt bevattning.
  • Kontrollera stängda dörrar, fönster eller dylika utrymmen
  • Positionering eller märkning av objekt, maskiner
  • Temperatur, fukt, PH-värden m.m.

Marks Energi AB erbjuder dig möjlighet att koppla upp LoRaWAN kompatibla produkter via vårt LoRaWAN-nät. Vi säljer inga av dessa produkter. Det finns många aktörer på marknaden som saluför olika typer av dessa produkter, vi tillhandahåller bara det passiva nätet. Tveka ändå inte att ta kontakt med oss för mer information.