Vad är fjärrvärme?

Läs mer om

Fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp – fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd. Som namnet antyder kommer fjärrvärmen från någonstans i fjärran. Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning som kan drivas med många olika bränslen.

Fjärrvärmesystemet

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels varmvattnet i kranarna.

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. Även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner, så att de blir isfria.

Bekymmersfritt och säkert

Väljer du fjärrvärme slipper du bekymmer och huvudbry. Din anläggning behöver minimal tillsyn så att du kan ägna dig åt andra saker. Visst vore det skönt att kunna åka bort och inte behöva tänka på att saker kan gå fel i ditt uppvärmningssystem. Dessutom är det säkert då ingen eldning sker i din fastighet vilket innebär att huset både är varmt och står kvar om du varit iväg på semester.

Lång livslängd

Att bygga ett fjärrvärmenät som klarar kraven på driftsäkerhet och lång livslängd är dyrbart. Beroende på dimensioner och lokala förhållanden kan kostnaderna variera från 2 000 till 12 000 kronor per meter ledning. Branschen arbetar mycket med att kvalitetssäkra näten för att få så lång livstid som möjligt. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en livslängd på ända upp till 100 år.

 

Fjärrvärme sparar energi

För att värma upp vattnet till en tillräckligt hög temperatur används olika bränslen. Oftast används energi som annars skulle gå förlorad, som till exempel spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. Idag kommer merparten av fjärrvärmen från förnybar och återvunnen energi. Många företag använder en mix av bränslen, beroende på lokal tillgång och bästa ekonomi och av hänsyn till klimat och miljö. Väljer du fjärrvärme gör du även ett klimatsmart val.

Läs mer

om våra produkter och tjänster

Drönarbild över stort bostadsområde med hus och träd

Vad kostar fjärrvärme?

Du som är företagare kan själv beräkna er årskostnad för fjärrvärme i ett enkelt formulär där du fyller i er årsförbrukning.

Läs mer här

Industrilokal med skylten "Assbergsverket"

Kan vårt företag få fjärrvärme?

Vi kan ansluta både villor, företag och flerfamiljshus till fjärrvärme.

Läs mer här

Kvinna som arbetar i kundservice

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Kontakt