Natur & Miljöboken

Natur & Miljöboken

Marks Energi AB samverkar till en hållbar utveckling i vårt samhälle, och vi har valt att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling. Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder, till dem delas Natur & Miljöboken kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie vilken distribueras genom skolan.

Då läromedlet först används i skolan är den naturligtvis anpassad för kursplanen och kunskapsnivån i respektive årskurs och bildar tillsammans en heltäckande miljöutbildning med tonvikt på hållbar utveckling. Därefter tas boken hem för att fortsätta samtalet i hemmet om hur vi tillsammans kan börja nu med att arbeta för en hållbar utveckling.

Vi som organisation anser att det är viktigt att tänka långsiktigt i frågorna om vårt samhälle och arbeta för en hållbar framtid. Av den anledningen är vi tillsammans med övrigt organisationer med och finansierar projektet för att grundlägga kunskap och medvetenhet hos nästa generation vuxna.

Du kan läsa mer om Natur & Miljöboken på www.nmboken.se

Tveka inte att höra av dig till din kommuns projektsamordnare, om du har frågor eller vill ha fler kommunikationstips.