Nu är pannorna igång

Röken som syns från våra skorstenar består av vattenångan från fukten i flisen som eldas i värmeverket.